Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Danh mục thuốc 15/11/2017 Danh mục thuốc V/v danh mục thuốc tỉnh năm 2017 đã ánh xạ đơn vị tải về lọc theo thuốc tại đơn vị dùng để ánh xạ tại đơn vị
1578/SYT-TTr 14/11/2017 1578/SYT-TTr V/v tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
1576/SYT-NVY 14/11/2017 1576/SYT-NVY V/v Triển khai uống bổ sung Vitamin A và kết hợp tẩy giun cho trẻ en đợt 2 năm 2017
1536/SYT-NVY 07/11/2017 1536/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá công tác y tế năm 2017
4547/SYT-QLHN&BHYT 07/11/2017 4547/SYT-QLHN&BHYT V/v thực hiện quyết định số 4210/QĐ-BYT và kiểm thử gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật
1497/SYT-NVD 01/11/2017 1497/SYT-NVD V/v hướng dẫn thực hiện ký kết hợp đồng mua thuốc vật tư y tế và hóa chất theo kết quả đấu thầu 2017-2019
1496/SYT-VP 27/10/2017 1496/SYT-VP V/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018
1492/SYT-QLHN&BHYT 26/10/2017 1492/SYT-QLHN&BHYT V/v Triển khai Luật Dược và nghị định 54/2017/NĐ-CP
1473/SYT-VP 20/10/2017 1473/SYT-VP V/v thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
1397/SYT-TTra 04/10/2017 1397/SYT-TTra V/v Báo cáo tình hình thi hành luật khám bệnh chữa bệnh
1301/SYT-NVD 18/09/2017 1301/SYT-NVD V/v triển khai thông tư số 20/2014/TT-BYT về việc mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần
1127/BHXH-GĐBHYT 12/09/2017 1127/BHXH-GĐBHYT V/v cập nhật thông tin vào hệ thống giám định BHYT
1269/SYT-TTr 11/09/2017 1269/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
139/GM-STC 08/09/2017 139/GM-STC V/v thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2018