Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5126/QĐ-BYT 14/11/2017 5126/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
6252/BYT-VPB1 03/11/2017 6252/BYT-VPB1 V/v Tham dự hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục