Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản DSKHHGD

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
6482/BYT-KH-TC 14/11/2017 6482/BYT-KH-TC V/v hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 CTMT Y tế - Dân số