Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản dược

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
15466/QLD-TT 24/10/2017 15466/QLD-TT V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon
Văn bản dược 27/09/2017 Văn bản dược V/v Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
13868/QLD-TT 11/09/2017 13868/QLD-TT V/v tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-jakob
4041/QĐ-BYT 08/09/2017 4041/QĐ-BYT V/v phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020