Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5083/QĐ-BYT 13/11/2017 5083/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn kỹ thuật phun mù nóng trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và ZiKa
1626/KCB-QLCL 05/11/2017 1626/KCB-QLCL V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2017
4969/QĐ-BYT 05/11/2017 4969/QĐ-BYT V/v ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh
6266/BYT-BH 03/11/2017 6266/BYT-BH V/v Bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017
6175/BYT-BH 31/10/2017 6175/BYT-BH V/v kiểm thử gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật điều chỉnh phần mềm His lên cổng tiếp nhận
6150/BYT-KH-TC 30/10/2017 6150/BYT-KH-TC V/v giảm cấp ngân sách chi thường xuyên của các bệnh viện trong dự toán NSNN năm 2017 và năm 2018
4790/QĐ-BYT 27/10/2017 4790/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu
1553/QĐ-BHXH 05/10/2017 1553/QĐ-BHXH V/v ban hành quy định về quản lý khai thác thông tin trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
4243/QĐ-BYT 25/09/2017 4243/QĐ-BYT V/v thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT
4210/QĐ-BYT 22/09/2017 4210/QĐ-BYT V/v Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
1109/BHXH-CNTT 08/09/2017 1109/BHXH-CNTT V/v tiếp nhận dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định bảo hiểm Y tế
968/TB-BYT 08/09/2017 968/TB-BYT V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT lĩnh vực YDCT