Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Giới thiệu

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH HÀ GIANG

 

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi được thành lập theo quyết định số: 2581/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2003 UBND tỉnh Hà Giang, là Bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh tính tới thời điểm hiện tại Bệnh viện có 120 giường với 15 khoa, phòng chức năng và 110 cán bộ.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và các ngành.

- Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

- Chuyển người bệnh lên tuyến khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

 2. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc trung học.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn.

 3. Nghiên cứu khoa học về y học:

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

- Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

- Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

 4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.

- Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn về bệnh lao & các về Bệnh phổi.

- Kết hợp với Bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

 5. Truyền thông Giáo Dục sức khỏe và Phòng bệnh

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

 6. Hoạt động kinh tế y tế.

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

7. Hợp tác quốc tế

Thư viện Video

Video

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến