Trang chủ - Bóng đá trực tuyến 11

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Sơ đồ tổ chức

I. Ban Giám Đốc.

 

1.Phòng Tổ chức - Hành chính:

   - CNĐD Vũ Lệnh Luyến

Trưởng phòng

 2. Phòng KH-TH:

   - BSCKI Đặng Thị Nga Huyền

 Trưởng phòng

 3. Phòng Điều dưỡng:

   - CNĐD Trần Thị Duyên  

Trưởng phòng

 4. Phòng Chỉ đạo tuyến:

   - BS Hoàng Quốc Điểm

Trưởng phòng

 5. Phòng Kế toán – Tài chính:

   - CNKT: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Trưởng phòng

  6. Khoa Khám bệnh:

   - BS. Lục Thị Thu

 P. Trưởng khoa

 7. Khoa Cấp cứu- Hối sức tích cực và chống độc:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Phụ trách khoa

 8. Khoa Bệnh phổi - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu:

   - BS Khuất Trọng Năm

 P. Trưởng khoa

 9. Khoa Lao ngoài phổi:

   - BS Lý Thị Hoàn

 Trưởng khoa

10. Khoa Lao phổi:

   - BS Lý Văn Phàn

 Trưởng khoa

 11. Khoa Cận Lâm Sàng:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Trưởng khoa

 12. Khoa Dược:

   - DSCKI Đàm Thị Mai

 Trưởng khoa

 13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

   - CNĐD Trần Thị Duyên

Phụ trách khoa

 14. Khoa dinh dưỡng:

   - CNĐD Nguyễn Thị Dịu

 Phụ trách khoa

 

II. Các Phòng Khoa.

1.Phòng Tổ chức - Hành chính:

    - CNĐD Vũ Lệnh Luyến

Trưởng phòng

 2. Phòng KH-TH:

   - BSCKI Đặng Thị Nga Huyền

 Trưởng phòng

 3. Phòng Điều dưỡng:

   - CNĐD Trần Thị Duyên  

Trưởng phòng

 4. Phòng Chỉ đạo tuyến:

   - BS Hoàng Quốc Điểm

Trưởng phòng

 5. Phòng Kế toán – Tài chính:

   - CNKT: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Trưởng phòng

  6. Khoa Khám bệnh:

   - BS. Lục Thị Thu

 P. Trưởng khoa

 7. Khoa Cấp cứu- Hối sức tích cực và chống độc:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Phụ trách khoa

 8. Khoa Bệnh phổi - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu:

   - BS Khuất Trọng Năm

 P. Trưởng khoa

 9. Khoa Lao ngoài phổi:

   - BS Lý Thị Hoàn

 Trưởng khoa

10. Khoa Lao phổi:

   - BS Lý Văn Phàn

 Trưởng khoa

 11. Khoa Cận Lâm Sàng:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Trưởng khoa

 12. Khoa Dược:

   - DSCKI Đàm Thị Mai

 Trưởng khoa

 13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

   - CNĐD Trần Thị Duyên

 Phụ trách khoa

 14. Khoa dinh dưỡng:

   - CNĐD Nguyễn Thị Dịu

 Phụ trách khoa

Thư viện Video

Video

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến